Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

Sklep internetowy MHSI - sprzęt rehabilitacyjny. Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze.

 »  Aparaty pomiarowe
 »  Inhalatory
 »  Łóżka
 »  Poduszki ortopedyczne
 »  Pomoce ułatwiające chodzenie
 »  Produkty przeciwodleżynowe
 »  Rowery rehabilitacyjne i rotory
 »  Sprzęt rehabilitacyjny
 »  Sprzęt toaletowy i łazienka
 »  Sprzęt do ćwiczeń
 »  Wózki inwalidzkie
 »  Wyposażenie gabinetów
 »  Inne produkty

 »  o firmie
 »  regulamin
 »  refundacja NFZ
 »  kontakt


§ 1 – DEFINICJE

 1. Sprzedawca – MHSI spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 2A, 01-018 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 449004, posiadająca NIP 5272688585, REGON 000456289, z Kapitałem zakładowym w wysokości 674.950 zł.
 2. Towar/Towary – produkty oferowane w Serwisie internetowym.
 3. Serwis internetowy – witryna www.mhsi.pl prowadzona przez Sprzedawcę.
 4. Sklep – sklep on-line znajdujący się w serwisie internetowym www.mhsi.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 5. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Towaru/Towarów.
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Towaru/Towarów niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Strona lub Strony – odpowiednio Klient, Konsument lub/i Sprzedawca.
 8. Zamówienie – stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą bez jednoczesnej obecności Stron, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 9. Sprzedaż na odległość – zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą bez jednoczesnej obecności Stron, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 10. Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy regulamin (zwany dalej także Ogólne Warunki Sprzedaży lub OWS).

§ 2 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu wymaga podjęcia następujących czynności:
 1. Złożenie Zamówienia wg następującej procedury:
  1. Wybranie danego Towaru przez Klienta.
  2. Dodanie Towaru „do koszyka”.
  3. Przekazanie danych identyfikujących Klienta.
  4. Wybranie sposobu dostawy oraz płatności.
  5. Ostateczne potwierdzenie chęci zakupu poprzez kliknięcie „zamawiam” oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu wybranego Towaru na warunkach wybranych i zaakceptowanych przez Klienta w trakcie powyższej procedury zakupu.
  6. Klient otrzymuje wysłaną automatycznie przez Sklep wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia na adres uprzednio wskazany przez Klienta.

 2. Moment zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 2 dni/dni roboczych/ Sprzedający wyśle na adres e-mailowy wskazany przez Klienta e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzających przyjęcie Zamówienia stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
 3. Po potwierdzeniu Zamówienia anulowanie Zamówienia jest niedopuszczalne. Nie dotyczy to jednak skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 OWS.

§ 3 – PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWAR

 1. Za Towar zakupiony w Sklepie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze przesyłki,
  2. poprzez przelew na konto: Bank Millennium S.A. 54 1160 2202 0000 0001 8644 7024
 2. Klient dokonuje wyboru płatności w momencie wyboru sposobu dostawy podczas procedury składania Zamówienia.
 3. W przypadku wybrania opłaty poprzez przelew w przypadku nie dokonania przelewu w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta umowa ulega rozwiązaniu.
 4. Za moment dokonania płatności przelewem uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

§ 4 – DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Sklep wysyła zamówiony przez Klienta Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Zazwyczaj czas dostarczenia Towaru jest znacznie krótszy i wynosi 2 dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jeśli Klient wybrał opcję „za pobraniem” lub od momentu dokonania płatności, jeśli Klient wybrał opcję „przelew”.
 2. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.
 3. Dostawa Towaru jest realizowana, w zależności od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  3. odbiór osobisty pod adresem: Al. Jana Pawła II 52/54, 02-620 Warszawa, tel/fax (22) 831-76-69 (koszt jest zgodny ze stawką operatora).
 4. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Czas dostawy przesyłki z Towarem zakupionym przez Klienta (przesyłka ekonomiczna) przez Pocztę Polską S.A., zgodnie z obowiązującymi regulacjami wynosi 4 dni od daty wysłania Towaru, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 6. Czas dostawy przesyłki z Towarem zakupionym przez Klienta przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od daty wysyłki Towaru.
 7. Koszty wysyłki Towaru zakupionego zależą od ciężaru i gabarytu zamówionego Towaru i jego wartości. Koszty te są uiszczane w formie ryczałtu w wysokości określonej przy wyborze formy wysyłki.
 8. Za Zamówienie powyżej 900 zł Sprzedający pokrywa koszt wysyłki.
 9. W przypadku odbioru własnego Towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wysyłką niezależnie od zawartości i wartości Zamówienia. Aby móc odebrać osobiście Towar pod wskazanym adresem, należy uprzednio umówić się ze Sprzedawcą.
 10. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.
 11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.

Klient powinien zgłosić ten fakt przewoźnikowi. Klient powinien także niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.


§ 5 – INFORMACJE o ZAMÓWIENIU

Aktualny status Zamówienia można sprawdzić telefonicznie pod numerem tel/fax 22 831-76-69 (koszt jest zgodny ze stawką operatora), w godzinach 9.00 – 18.00 lub e-mailowo na adres: sklep@mhsi.pl


§ 6 – PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedający prosi, aby Klient zwrócił Towar wraz z paragonem oraz części, akcesoria, instrukcję, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zakupiony Towar należy odesłać na adres: e-mail: sklep@mhsi.pl; pocztowy: Al. Jana Pawła II 52/54, 02-620 Warszawa, tel/fax (22) 831-76-69 (koszt jest zgodny ze stawką operatora).
 3. Konsument powinien jednocześnie wskazać numer rachunku bankowego, na jaki po złożeniu oświadczenia winna być zwrócona kwota zakupu. Brak przekazania takiej informacji nie wpływa jednak na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy a ma na celu jedynie przyspieszenie realizacji zwrotu
 4. Koszty odesłania Towaru ponosi Klient.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych,
  8. Klientowi nie będącemu Konsumentem.

§ 7 – REKLAMACJE

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów z Zamówieniem, dostawą lub Towarem, Klientom przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny:
  1. e-mail: sklep@mhsi.pl,
  2. pocztowy: Al. Jana Pawła II 52/54, 02-620 Warszawa,
  3. tel/fax (22) 831-76-69 (koszt jest zgodny ze stawką operatora).
 2. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni. W przypadku nieotrzymania w terminie żadnej informacji, uznaje się, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W reklamacji prosimy krótko podać jej przyczynę oraz Państwa żądanie z nią związane. Mogą Państwo żądać wymiany produktu na nowy (ewentualnie naprawę, jeżeli charakter produktu taką naprawę umożliwia), wymianę Towaru na inny Towar w tej samej cenie, obniżenia ceny Towaru lub zwrot pieniędzy. Dodatkowo informujemy Państwa, że sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Konsument traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie lub złożenie reklamacji, w sposób określony na wstępie, przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku gwarancji udzielanej przez producenta – w przypadku Towarów objętych gwarancją producenta do przesyłki dostarczona jest karta gwarancyjna podpisana i podstemplowana przez Sprzedającego.
 4. Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem producenta lub dostarczyć Towar do sklepu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu. Warunki gwarancji określa producent.

§ 8 – SPRZĘT ELEKTRONICZNY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) produkt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.


§ 9 – DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zm.) dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Zamówień oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego swoje dane osobowe i ich zmiany.
 3. W tym celu, należy skontaktować się ze Sprzedającym:
  1. e-mail: sklep@mhsi.pl,
  2. pocztowy: Al. Jana Pawła II 52/54, 02-620 Warszawa,
  3. tel/fax (22) 831-76-69 (koszt jest zgodny ze stawką operatora).

§ 10 – SPORY

 1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 2. Dostępność Towaru figurującego w jego opisie w Sklepie jest przedstawiana w celach informacyjnych i nie jest wiążąca dla Sprzedającego.
 3. Informacje o Towarach prezentowane w obrębie Kanału Sprzedaży Internetowej lub Kanału Sprzedaży wysyłkowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. MHSI spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany Ogólnych warunków Sprzedaży obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.mhsi.pl z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 5. Odnośnie do umów zawartych między Stronami zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w dniu złożenia danego Zamówienia, z tym że odnośnie do stosunków umownych o charakterze ciągłym nowe Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące, jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży na adres poczty e-mail Użytkownika.
 6. Aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży publikowane są na stronie www.mhsi.pl i dostarczane na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.
 7. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.05.2014 r.

Wyszukiwarka

Twój koszyk

Twój koszyk zakupów
jest pustyPolecamy

ciśnieniomierz naramienny M3 - nowy model

ciśnieniomierz naramienny M3 - nowy model - sklep rehabilitacyjny

250.00 PLN

Omron Inhalator C803

Omron Inhalator C803 - sklep rehabilitacyjny

155.00 PLN

łózko rehabilitacyjne

łózko rehabilitacyjne - sklep rehabilitacyjny

3100.00 PLN

Rotor

Rotor - sklep rehabilitacyjny

155.00 PLN

Materac przeciwodleżynowy

Materac przeciwodleżynowy - sklep rehabilitacyjny

400.00 PLN

Pas lędźwiowy

Pas lędźwiowy - sklep rehabilitacyjny

100.00 PLN

Hallufix

Hallufix - sklep rehabilitacyjny

165.00 PLN

Orteza kolana z regulacją kąta zgięcia REHAB

Orteza kolana z regulacją kąta zgięcia REHAB - sklep rehabilitacyjny

700.00 PLN


Promocje